แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
ลงประกาศขายสุนัขเริ่มประกาศ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก


รายละเอียดการสมัครสมาชิก + ขอ Verified Seller

-ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น[ฟรี]
-เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องสแกน) ถ่ายจากมือถือ เป็นบัตรเป็นๆก็ได้ แต่ต้องเห็นชัดเจน
[เห็นเลขบัตรประชาชน, ชื่อภาษาไทย, วันเดือน/ปี/เกิด, ที่อยู่]

-เอกสารที่ใช้ หน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ชื่อตรงกันกับบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องสแกน) ถ่ายจากมือถือ เป็นรูปบัตรเป็นๆก็ได้ แต่ต้องเห็นชัดเจน

-ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 23 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-ชื่อในการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน ควรเป็นภาษาอังกฤษ และ ควรจดเก็บไว้ หรือ สามารถใช้ E-mail ที่สมัครสมาชิกแทน Username ได้


คำเตือน

1.โปรดทราบว่า อาชีพการซื้อสุนัขมาขายต่ออีกทีหนึ่ง
หากท่านไม่มี เงินทุนหมุนเวียนที่สูงและมีประสบการณ์สูง
ในการพร้อมที่จะรับผิดชอบในตัวสุนัข

ส่วนใหญ่ สุนัขจะตายและเจ๊ง เพราะสุนัขที่ดีจริง ส่วนใหญ่เขาจะมาขายเอง หรือ ปล่อยให้กับคนที่มีเงินสูงกว่า
โปรดอย่ามาทำการขาย ในเว็บ 108dog เพราะหากท่านไม่สามารถรับผิดชอบในสุนัขที่ท่านรับมาได้
ท่านมีโอกาศติด Blacklist ในที่ทำงาน เพราะทางเว็บจะส่งข้อมูลไปสำนักงานจัดหางานด้วย


2.สุนัขตัวไหนที่ท่านซื้อมาเพื่อขายต่อ ทางเว็บอนุญาตให้ท่านบอกว่า เป็นสุนัขของฟาร์มท่านได้
เพราะเป็นสุนัขที่ท่านซื้อมาก็ถือว่าเป็นสุนัขของฟาร์มท่านแล้ว แต่สุนัขเป็นอะไรขึ้นมาท่านต้องรับผิดชอบ
โดยใช้ชื่อฟาร์ม+เงินในการรับผิดชอบ หากท่านคิดว่าไม่สามารถรับผิดชอบส่วนนี้ได้ ไม่ควรนำสุนัขจากภายนอกที่ไม่ทราบแหล่งที่อยู่มาขาย
เพราะถ้าสุนัขที่รับมาตาย เท่ากับท่านเสีย 2 ทางคือ รับผิดชอบลูกค้า และ ต้นทุนในการเลี้ยงสุนัข


สาเหตุหลักที่ไม่ได้รับการยืนยันจากทางเว็บ
1.อายุไม่ถึง
2.ไม่มีภาพสมุดบัญชี
3.ส่งเอกสารครบ แต่พยายามในการปิดบังข้อมูลสำคัญด้วยเทคนิคต่างๆ
4.ส่งเอกสารครบแต่รูปภาพไม่ชัดเจน
หมายเหตุ กรณีข้อ 1-3 ทางเว็บจะไม่ส่ง sms ใดๆทั้งสิ้น กรณีที่ 4 ทางเว็บจะมี sms แจ้งบอกเตือน

***การเก็บรักษาข้อมูลของท่านมีความปลอดภัยสูงแน่นอนครับ(ในส่วนของเทคนิค)
และทางเว็บจะเปิดเผยข้อมูลของท่านก็ต่อเมื่อองค์มีประกอบครบดังนี้
1.มีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐาน
2.มีหนังสืออำนาจขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3.ภายใน 5 วันรับเรื่องทางเว็บจะโทรไปสอบถามข้อเท็จจริง และพบว่าไม่สามารถโทรติดต่อท่านได้ (จะโทรหาหลายครั้ง)
4.ผ่านดุลพินิจของทางเว็บแล้ว***
จึงขอให้ผู้ลงความประกาศมั่นใจข้อมูลส่วนบุคคลได้แน่นอนครับ

ข้อมูลสำคัญของสมาชิก

(กรุณาใช้ภาษาอังกฤษและไม่มีเว้นวรรค ส่วนชื่อที่แสดงผลให้บุคคลภายนอกเห็น สามารถแก้ไขได้หลังจากเป็นสมาชิกแล้ว)

Additional Information

เบอร์มือถือแจ้งผลการลงทะเบียน (บังคับ): จะแจ้งผลลงทะเบียนผ่านเบอร์นี้ เฉพาะตัวเลขไม่ต้องมีขีด (เป็นความลับ)
เลือกระดับการตรวจสอบ (บังคับ):

เลือกรูปสำเนาบัตรประชาชน:
เลือกรูปหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก: